fredag den 16. november 2012

Opfølgning på blogs i human science

Som skrevet i sidste uge skulle jeg have elevernes tilladelse til at vise eksempler på deres blogs. De fleste vil helst beholde dem privat, men nogle har givet mig grønt lys til at vise eksempler på deres arbejder. Dem vender jeg tilbage med i nyt blogindlæg, der skal være svar på afleveringen Elevprodukt.

I dag vil jeg fortælle om en lidt uventet drejning af bloggen. Vi har netop været gennem den helt store mødeperiode, hvor skolepsykologerne hjemme fra Danmark har været her for at teste elever og holde møder med elever, forældre og lærere. Her i blandt en elev, der har sproglige vanskeligheder og ikke bryder sig om at udtrykke sig skriftligt. Her ønskede forældrene at fortsætte bloggen, da den er et friere forum at boltre sig på set i forhold til grammatikbøger osv. Så en af aftalerne om hjælpeforanstaltninger til eleven er, at jeg fortsætter med at have dialog med eleven via bloggen, der skal bruges som daglig logbog over hele skoledagen og nu ikke kun mit fag. Udover mig vil også dansklæreren og forældrene følge op. Eleven har nu gjort dette en uge og skriver som regel mere pr dag, end vi har forlangt. Det er rigtig dejligt. Også bare det at kunne rose for den ekstra indsats, gør mig glad. Hvor længe dette projekt kører er uvist. Foreløbig regner jeg med skoleåret ud medmindre andet aftales med forældrene.

Jeg har bedt eleverne om at skrive lidt om deres holdning til det at skulle skrive på bloggen. Her er 3 reaktioner. Jeg har slettet deres navne, da de ikke ønsker at blive offentligjort:Min mening om bloggen

Hej Gitte
Jeg syntes det har været ret godt at have en blog om human science. Iser fordi jeg ikke er så vild med at række hånden op i timerne så nogle gange kan man godt tro jeg ikke forstår det. Men det gør jeg for det meste :) Jeg syntes også at det for en til at tænke lidt mere om hvad man lærte i den time. Der var ikke så meget jeg ikke kunne lide ved det nogle gange har jeg glemt det og glemt hvad vi snakkede om i timen men ellers syntes jeg det var ret godt at skrive specialt fordi at du ikke sagde vi skulle skrive helt vildt meget men bare så du vidte vi kunne forstå det.

Kh XX


Jeg syntes at det har været rigtig sjovt at skrive på bloggen .Her er fordelene på at skrive på bloggen og ulemperne på at skrive på bloggen:

FORDELE:
1.Man får repeteret det vi talte om i klassen den dag
2.Hvis man ikke har forstået det vi talte om i klassen kan man spørge Gitte

ULEMPER:
1.Man bruger elektricitet
Ellers kan jeg ikke fine på noget andet.

Hvad synes jeg om Blogger?

Jeg ved det ikke helt jeg ved ikke helt om det var en god idee men det var sjovt at prøve noget nyt så OK. Som Gitte spurgte hvis man gjorder det fordi Gitte sagde det eller fordi men vil gøre det jeg gør det fordi Gitte siger det ærligt sagt.Som man kan se af ovenstående kommentarer, var der nogle af eleverne, der følte de havde udbytte af bloggen, mens andre mere gjorde det, fordi de er nogle flinke elever, der gerne vil gøre deres lærer glad. Sidstnævnte er en af grundene til, at jeg nu har gjort bloggen frivillig, så jeg ikke sætter deres velvillighed på for hård en prøve. Og hvis de ikke har nogen gevinst af at blogge, kan vi bruge den energi bedre et andet sted.