onsdag den 23. januar 2013

Da det er første gang, klassen skal arbejde på denne måde og med to nye teknologier, er jeg lidt spændt på, hvor lang tid det tager. Så herunder vil jeg både føre et regnskab med lektionsforbruget og erfaringer høstet undervejs. Denne post vil altså jævnligt blive opdateret. Med 8 kapitler er min forventning, at forløbet med bogen Imperial China og klassediskussioner undervejs vil tage omkring 12 uger. Der ud over skal de se filmen "The First Emperor" om kejser Qin.


Opstart

  • Præsentation af selve emnet, Dipity og Blogger: 1 lektion
  • Oprettelse af blogs og tidslinien, indlejring af linien og evt skrive en første hilsen på bloggen: 2 lektioner.

Kapitel 1
  • Arbejde med kapitlet i klassen: 1 uge
  • Indskrivning på blog og tidslinie: 2 lektioner
    At dette tog 2 lektioner var nok, fordi det var nyt. Og flere havde ikke forstået, de skulle skrive teksten til bloggen før, vi gik i IT-rummet. De havde bare stikord og brugte derfor tid på formuleringer.
  • Rette blog og tidslinier til (rent sprogligt, stavning, layout/ læsevenlighed): 1 lektion
    Aftenen inden dette havde jeg læst det hele igennem og kunne starte med at rådgive grupperne én for én. Grupperne skal introduceres for Bloggers stavekontrol.