lørdag den 1. september 2012

Udfordring 5: Web 2.0 læringsressourcer

Udfordring:
Find en eller flere tjeneste som du mener har et godt potentiale i forhold til din undervisning. Lav et blogindlæg på din blog, hvor du beskriver hvorfor du mener denne tjeneste er spændende og hvorfor du mener den kunne gøre en forskel i undervisningen.


Hvis jeg skulle ud på en øde ø og kun måtte tage 2 netbaserede tjenester med mig, er der ingen tvivl om, det ville blive Google Apps og Youtube. Både jeg og eleverne bruger dem begge dagligt i undervisningen. Og det at de har fri adgang til det hele både hjemmefra og fra skolen og fra deres forskellige enheder, gør det hele mere fleksibelt og nemmere. De samarbejder på kryds og tværs af geografi og tid. Og jeg kan være med på forskellige niveauer afhængig af elev, emne og opgave.

Jeg valgte derfor at bidrage til Youtube Editor under Web 2.0 ressourcer med et dias, som kan ses her: 


Her lidt ydeligere om, hvorfor og hvordan jeg bruger de to tjenester:

Youtube er simpelthen genialt som multimediebibliotek. Jeg bruger det både til at gemme film, eleverne har produceret, film jeg selv har produceret og film, som andre har produceret. Ofte klipper jeg svært forståelige film op i mindre stykker, så der er et naturligt stop, og det er let at se det samme igen og igen uden at skulle spole. Filmene indlejrer jeg så på min hjemmeside sammen med evt opgaver, tekst osv. På den måde er det let for eleverne at anvende. Et eks på det er filmen her om immunforsvaret.

I bidraget til Web 2.0 ressourcer, viste jeg, hvordan vi selv filmede gennem mikroskopet. Det var bestemt ikke let, og det gik lettest med iPhone, men vi fik da noget, som vi kunne bruge til at huske. Og det kan bruges til at få op på storskærmen, så vi kan tage udgangspunkt i vores egne erfaringer i stedet for kun tegninger i en bog. Og bagefter er det sjovt at anvende Youtube til at finde endnu bedre optagelser, hvor vi endnu bedre kan se det forskellige. Med hensyn til vores mikroskoperede dafnie gik vi videre med siden her. Filmene på siden kan være udvalgt både af mig og eleverne. de kommer ofte med egne links, fotos og ideer, hvis de synes noget er godt. Så skal det på siden, så vi alle kan bruge det. Eks er billederne her kommet med i skole efter en af eleverne havde familietur i skoven.

Når eleverne bliver vant til, vi filmer for at kunne fastholde, tager de selv initiativ til det, når de synes, noget er interessant og spændende. Vi har dog lige en aftale om, at de spørger mig først. Læg mærke til her, hvordan der er flere telefoner fremme. Jeg har også oplevet, et par drenge i 6. klasse kom og viste mig deres film, de selv havde lavet i weekenden, i en periode, hvor vi arbejdede med smådyr. De havde fanget en masse fluer, og filmede så, når de smed dem i edderkoppespind. Der havde de optaget en rigtig sej film af en edderkop, der kom farende ud og spandt fluen ind. 

Ved at optage forsøg eller andet på film, giver os også muligheder for at lege med at afspille hurtigt eller langsomt. Netop ved at køre vores mariehønefilm langsomt, bliver det tydeligere at se, hvordan mariehønen hæver dækvingerne, folder flyvevingerne ud og letter. Det går for hurtigt, hvis man bare skal se det med egne øjne.

Det, at eleverne på den måde kan anvende deres egne erfaringer som afsæt for læring og som middel til læring, betyder fantastisk meget for motivationen. Fordi det derved handler om deres egen virkelighed og ikke om noget fra en bog. Selvom jeg som lærer forventer, de ved slutningen af forløbet har erhvervet de samme faglige begreber og den samme forståelse, som havde vi kørt efter bogen.

Og hvad så med Google apps. Eller Googles helhedsløsning kunne jeg sige. Der er næsten alle de redskaber, jeg har brug for som lærer. Jeg foretrækker dog Youtube frem for Google Video. Med en Google account har vi adgang til en stak værktøjer, der kan arbejde sammen på kryds og tværs. Det er nemt og det er effektivt, bare din browser er opdateret. Når eleverne samarbejder kan de sidde ved hver sim computer og arbejde i samme dokument og chatte om det samtidig. Derhjemmefra kan de samarbejde via webcam i HangOuts, så de kan diskutere mens de skriver. Jeg kan hjælpe også med tekniske ting hjemmefra, da vi kan vælge at anvende skærmdeling-funktionen. Og så er jeg ret vild med de animerede grafer, man kan lave i Google Spreadsheet :)Fordi eleverne ofte arbejder i Google Docs, er det let for dem at dele dokumentet med mig allerede ved oprettelsen. Så er der faktisk afleveret allerede før opgaven er udarbejdet. Det giver færre manglende afleveringer, og det giver mig mulighed for at følge dem gennem deres skriveproces og evt støtte dem med kommemtarer. 

Endelig er der Google Sites, hvor jeg samler alle trådene på min hjemmeside, og som er det daglige startsted, når vi anvender nettet i undervisningen. Det gør det let for eleverne (og mig) at finde frem og tilbage til tingene, og dermed er det lettere at holde styr på information, opgaver o.lign. Jeg benytter mig af, at jeg kan lukke sites af for offentligheden. Der har jeg bl.a min egen private linkssamling. Jeg holder af at have det hele samlet bag samme log in i stedet for at have det hele spredt på forskellige tjenester på nettet. 

Så for mig og mine elever har Google og Youtube åbnet for en hel ny værktøjskasse, der lader os arbejde og samarbejde på en helt ny måde. Eleverne (og jeg selv) har fået større ejerskab til de ting, vi gennemgår. Det er helt klart sjovere for mig, og efter hvad eleverne melder ud, foretrækker de også at  have den større frihed og indflydelse.