tirsdag den 4. september 2012

Udfordring 6: Didaktisk design

Udfordring:
Lav et blogindlæg på din egen blog hvori du beskriver dit didaktiske design. Husk også at aflevere et link til dit blogindlæg.Første dag med de nye elever. Blogtankerne er serveret for dem. Så her er kortfattet rids om forløbet.

Mål:
 1. Give eleverne rum til reflektion om dagens lektion og deres egen indflydelse på læringsprocessen. 
 2. At få endnu et værktøj til at fastholde erfaring
 3. En måde for mig at få lidt dybere indblik i elevens processer og at få gensidig kommunikation herom. 
 4. At give forældre større mulighed for at få indblik i/ kommunikere om/ følge op på elevens indstilling til og udvikling i faget. 

Hvordan:
Det er fast lektie at tænke over dagens undervisning og blogge om det. Egne ord om indhold, metoder, aktiviteter, holdninger og tanker om det. 
Motivationen søges fastholdt ved jævnlig respons fra mig og evt forældre. Jeg forestiller mig, forældrene kan bidrage ekstra ved yderligere forståelsesspørgsmål og evt perspektivering til det virkelige liv. 


Privatliv:
Bloggen lukkes for alle uden link. Kun jeg, eleven og elevens forældre har adgang. 

Tidshorisont:
Starter når alle er oprettet på Google  forventet max 2 uger efter skolestart. Foreløbig frem til oktober-ferien

Tekniske forudsætninger:
Alle gmail account: oprettes af hjemmet. Brev hjem med vejledning. Husk elev skal huske både brugernavn og password. 
Derefter oprettes blog i klassen. Første indlæg med mål for bloggen skrives på klassen. 
Info til forældre ang rss reader. 

Evaluering:
Refleksioner over forløbet fra elever, forældre og mig selv (disse kan afleveres til Web2beviset) herunder tanker om: anvendt tidsforbrug-ændret indsigt-brugbarhed/ønske om fortsættelse-evt ændre til mere åben blog 

Hvilken kontekst skal forløbet ses i?

 • På skolen er det ikke særligt almindeligt at IT anvendes som fast redskab i timerne. Bare det, at jeg i dag stiller krav om, at alle skal have en brugbar Gmail i løbet af 2 uger, får eleverne til at spørge, hvad nettet har med historie og geografi at gøre. "Det er jo ikke IT-timer det her" (citat slut).
 • Én elev med special education needs har lov at anvende computer i klasseundervisningen. Det afgøres på niveau over mig.
 • I løbet af en skoledag har vi meget travlt. Vi kører med 45 minutters lektioner. Både lærer og elev har 5 minutter fra det ringer ud ét sted til det ringer ind og du skal være et andet sted. Der er derfor ikke lige et minut til at vende nogle emner med nogen på vej ud af døren. Og med tvungen afkrydsning hver time har jeg ca 40 minutter tilbage til at komme omkring de 24 elever, der er i klassen. Der er altså gode chancer for at eleverne kan trykke sig eller en risiko for ikke at "blive set". Ved at skulle forholde mig til bare nogle få liniers blogindlæg fra dem 2-3 gange om ugen, vil jeg være mere sikker på at nå at vise dem alle opmærksomhed.
 • Alle elever kommer fra økonomisk godt stillede hjem og alle har computer og internet.
 • Den klasse, jeg har valgt at afprøve blogs i, er helt ny i vores afdeling. De er netop i dag rykket op i secondaire, hvilket betyder helt nye lærere, bygninger, rutiner, skemasystemer, krav og meget andet. De skal være fyldt 11 år for at starte hos os i dag.
 • Jeg har en lærercomputer i hver klasse. Den kan sluttes til projector. Hvis eleverne skal anvende computer i skoletiden, skal jeg booke et IT-rum. Det er muligt, hvis de ikke er optaget af IT-undervisning. Lige her første dag forventer man stadig en del skemaændringer, så det er ikke offentliggjort, hvornår man kan booke dem. Jeg ved altså ikke, om jeg i år har adgang til computerlokalerne i mine geografi/historietimer. Men jeg plejer at være heldig, og har flere gange flyttet undervisningen til ITlokalet i 8 - 10 uger i træk.
 • Jeg har klassen til IT 45 minutter om ugen. Det er i en af de lektioner vi opretter bloggen. Først skal forældrene dog sørge for, eleverne har en Gmail. 
 • Det, at jeg kun har klassen kort tid ad gangen, hvor jeg samtidig har meget på programmet, gør også ofte, at jeg har svært ved at lære alle navnene. Jeg håber, bloggen kan hjælpe mig med, at jeg lærer det hurtigere, da forløbet jo også tvinger mig til at forholde mig ekstra til dem.